Категории

ПРОЦЕДУРИ

 

Публична покана за Разработка и внедряване на ИКТ базиран софтуер за 
управление на бизнес процесите/ресурсите в ДИАНИД ЕООД - Единна система 
за управление на ресурсите (ERP);
краен срок за подаване на оферти 02.05.2017г.

1. Публична покана

2. Изисквания към офертите

3.Оферта

4.Примерна методика за оценка на офертите

5.Декларация ZUSESIF

6.Примерен договор

 

Изтекла процедура на 21/06/2016 в 17,30 ч.
Доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично оборудване по
обособени позиции:

Обособена позиция 1: система спектрорадиометър;
Обособена позиция 2: система гониофотометър;
Обособена позиция 3: термална камера;
Обособена позиция 4: 3D принтер;

 


1. Публична покана
2. Оферта
3. Примерна методика за оценка
4. Декларация ZUSESIF
5. Изисквания оферти
6. Примерен договор

 

 

 

 

Изтекла процедура на 25/05/2016 в 17,00 ч.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ПРОЦЕДУРА "ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА”, С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНТЕЛИГЕНТНА
СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА
СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ“

 


1. Примерен договор
2. Публична покана
3. Оферта
4. Примерна методика за оценка
5. Декларация
6. Изисквания оферти

 

 

Валути

Количка

Количката е празна.