МАСАИТЕ - децата на саванатаМасаите - децата на саваната

Съществуват около 350 000 представители на племето масаи в Кения и Танзания. Те живеят в долината на Серенгети и на югоизток от езерото Виктория, и по-нататък на изток в областта южно от Найроби, в южна Кения и Танзания, включително около кратера на Олдуваи. Историята показва, че тези горди деца на природата не могат да живеят в робство и когато бъдат пленени, те отказват да ядат и умират.

Mасаите живеят в шамби, домове подобни на иглу от трева и клони покрити с тор.

 Характерно за тях е, че се обличат основно в морав и червен цвят. Те са скотовъдци и водят полуномадски живот. Известни са като "хората на едрия добитък", но отглеждат и овце, кози и магарета и по тази причина са много зависими от водата и възможностите за паша. Това налага непрекъснатото им придвижване от място на място.

Mасаите пият смес от мляко и кръв. Тази напитка им предоставя богат източник на протеин и желязо.

Те живеят в полигамна семейна структура, където мъжът има толкова съпруги, колкото може да си позволи. Жените се откупват срещу добитък. Те са обикновено 2 поколения по-млади от мъжа (1 поколение е равно на 14 години).


 Всяка жена има своя отделна колиба, построяването на която е нейна грижа. Също така всяка масайска жена е отговорна за стадото, което и е поверено. Впоследствие синовете и наследяват нейния добитък.

Богатият масай продължава да се жени през целия си живот и семейството му непрекъснато нараства. Това понякога води до конфликти, дрязги и страх, но в повечето случаи до голяма лоялност, близост и взаимен респект.

На децата в масайското общество се гледа като на прекрасна придобивка. Момчетата започват да пасат малки животни още преди да навършат 5 години. Когато порастнат, им се поверява по-едър добитък. Така на малките пастири често се налага да следват добитъка в непознати и опасни месности. Младите момичета също извеждат животни на паша, но обикновено помагат на майките си в строежа на колиби, доенето на добитъка и грижи за децата.

Обучението във военни изкуства е важен период в живота на масайското момче. Това е етап на съзряване, който започва с церемонията на обрязване. Този период има своите привилегии и задължения. Задължително е тогава момчето да живее в група със своите връстници. През този период то не пасе добитък, а получава социални, политически и военни знания и умения. По същото време младите масайски войни се свързват по двойки с млади момичета, с които влизат в интимни отношения.

Друга характерна особеност на този етап от живота на масайските момчета е забраната да се консумира месо и да се пие мляко, което е издоено от сексуално зряла жена. Мъжете от тази група впоследствие са много силно свързани и се ползват със специални привилегии помежду си. Въпреки че са обучавани за войни, масайските мъже често участват в ежедневните домашни задължения.

Когато масайското момиче достигне пубертета, то веднага бива омъжено за по-възрастен мъж. Дотогава то може да живее и да има сексуални отношения с млади мъже. Често жената запазва близки връзки, едновременно социални и сексуални с предишните си партньори, дори и след като се омъжи.

 За да се ожени мъжът трябва да е натрупал богатство, а това е процес, който изисква време. Жените от друга страна се омъжват веднага след като съзреят, за да се предотврати раждането на незаконни деца. Всички деца, независимо дали са законни или не, се признават за собственост на съпруга и неговото семейство.

Масаите имат говорим език - Ол Маа, но нямат писменост. Историята им се съхранява чрез преразкази на минали събития. Исторически времето при тях е разделено на периоди от 14 години, като всеки е наречен на името на забележителна личност. Масайските мъже се групират в общности от връстници, родени през един и същ период от 14 години. Жените не се групират по този начин, а биват определяни според групата на мъжа си. Тази периодизация има и социално значение - всички момчета и момичета, които съзряват през този период, са свързани помежду си завинаги. Това е и единственият белег за установяване възрастта на даден индивид, защото в масайското общество рождените дати не се помнят и записват.

Масаите са известни на света и с техните украшения от мъниста, които играят съществена роля при украсяването на телата им. Младите мъже, които често покриват телата си с охра, за да изглеждат по-заплашително, могат да прекарат часове и дни в работа върху техните прически, които ритуално се обръсват при преминаването в следващия четиринайсетгодишен период. Видът на фризурата и украшенията се определят от всяко следващо поколение, което се е родило в рамките на 14 години.