Категории

Що е то фактор на мощността?

 

 


 

Факторът на мощността е величина, която представлява отношение на активната мощност към пълната мощност и може да има стойности от 0 до 1. Той показва каква част от подаваната електроенергия е полезна (активна) и каква част е вредна (реактивна).

Да направим една проста аналогия. Представете си, че е горещ летен ден и си поръчвате чаша бира, за да утолите жаждата си. Но животът не е идеален и заедно с бирата идва и малко пяна, тя, честно казано, не утолява жаждата. 

 

Утоляващата част на бирата  представлява активната мощност, пяната представлява реактивната мощност, а цялата халба е подаваната или пълната мощност. Тоест факторът на мощността представлява съотношението на бирата към пяната.

Сега малко по-технически:

Реактивната мощност, която се получава, циркулира между електроснабдителното предприятие и консуматорите, без да се преобразува в работа. Същевременно се превръща в топлина и по този начин създава допълнителен товар във всички компоненти на разпределителните уредби. Това създава енергийни загуби и напрежението пада. Ако реактивната мощност е в голям процент факторът на мощността пада и потребителите не могат да оползотворят напълно полезната мощност. По този начин подаваната от станциите мощност се увеличава и от там и разходите, включително и за поддръжка на инсталациите като тези разходи се прехвърлят на потребителите с нисък фактор на мощността.

Електрическите устройства използват променливо магнитно поле. За изграждането и разграждането на това поле те ползват част от консумираната електрическа енергия, наричана реактивна енергия. Повечето устройства са предимно с индуктивен характер, което предизвиква голяма реактивна мощност, следователно по-нисък фактор на мощността. За намаляването на реактивната мощност се използват кондензаторни блокове, при което тя започва да се колебае между кондензаторите и консуматорите и се облекчава режима на електропреносната мрежа. По този начин електрическите централи, електропроводите и трансформаторите се разтоварват значително, подобрява се използваемостта на електическите уредите, отпадат разходите за реактивна енергия и цялостните разходи за електроенергия намаляват.

 

Валути

Количка

Количката е празна.